Zapisy

Strona 1 z 6

Na wstępie...

Witaj w formularzu zapisów na tegoroczny Spacer do Maryi. Aby pomyślnie przejść całą procedurę przygotuj proszę swoje podstawowe dane (będą one nam potrzebne np. do ubezpieczenia każdej i każdego z was):
  • Imię i nazwisko
  • Adres e-mail
  • Numer telefonu
  • Adres zamieszkania (zmeldowania)
  • Numer PESEL
Jeżeli jesteś gotowy/a, to możesz kliknąć przycisk Dalej →.
W poniższe pole wpisz swoje imię
W poniższe pole wpisz swoje nazwisko
Wskaż, czy jesteś osobą pełnoletnią czy niepełnoletnią
Aby osoba niepełnoletnia mogła wziąć udział w Spacerze do Maryi należy pobrać oświadczenie (link TUTAJ), wydrukować je i wypełnić przez rodziców/opiekunów prawnych zgadzających się na udział ww. osoby. Następnie skan oświadczenia należy załączyć poniżej.

Dozwolone formaty plików to jpg, bmp, png oraz pdf.
Maksymalna wielkość pliku to 10MB.

W poniższe pole wpisz swój adres e-mail
W poniższe pole wpisz swój numer telefonu w postaci XXX XXX XXX

Poniższe dane wymagane są przez ubezpieczyciela.

Wpisz swoją miejscowość, w której jesteś zamelodowany/a
Podaj nazwę ulicy. Jeżeli Twoja miejscowość nie ma ulic, to wpisz po prostu jej nazwę.
Podaj numer domu i/lub mieszkania.
Podaj kod pocztowy swojej miejscowości.
W poniższe pole wpisz swój numer PESEL. Upewnij się, że ma on dokładnie 11 cyfr.
Poniżej możesz zdecydować, czy chcesz mieć "firmową" koszulkę na wejście na Jasną Górę

Małą tradycją jest wejście na Jasną Górę w jednakowych koszulkach (biały t-shirt z logo) . Nie jest to rzecz jasna obligatoryjne i od Ciebie zależy, czy taką koszulkę mielibyśmy zrobić. Koszt jednej koszulki to 50 zł.

Z poniższej listy wybierz odpowiadający Ci rozmiar koszulki
W poniższe pole wpisz swoją wiadomość